วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553

ทำไมต้องเล่น เล่นทำไม เล่นแล้วได้อะไร


"ทำไมต้องเล่น เล่นทำไม เล่นแล้วได้อะไร"


เอะ! นั่นนะสิ คำถามเหล่านี้มักจะอยู่ในใจของพ่อแม่ผู้ปกครอง

ที่กำลังจะส่งเจ้าตัวเล็กเข้าโรงเรียน .... จากนั้นก็จะตามแอบดู

มองดู ชำเลืองดูว่า คุณครูจะดูแลลูกเราไหม ดูแลอย่างไร

อ้าว! ไหง มาทีไรเล่นทุกที ไม่รู้จใล่นอะไรหนักหนา เล่นในห้องไม่พอ

ยังพามานอกห้องอีก... วันๆ ไม่เห็นได้เขียนอะไร กลับมาก็เอาแต่ร้องเพลง

แง๊ว แง๊ว กระโดดกระเต้น ถามลูก! เขียนหนังสือหรือยัง หัวเราเอิ้กอ้าก

ยังกั๊บแม่ แหม! พูดก็ไม่ซัด เอ้ยชัด อ้าวไม่เป็นไร วันแรกคงไม่เทาไร

ไปโรงเรียนหลายวันยังไม่มีการบ้านอะไร ขีดเขียนมาเลย

เอ๊ะ เอ๊ะ มันชักยังไง ยังไง ...........

คุณครูขา เมื่อไรลูกฉันจะได้เขียน ลูกอยากเขียนเหลือเกิ้น (แม่รึลูกคะ)

คุณครูครับ ลูกผมมาเรียนะไม่ใช้มาเล่น

คุณครูครับ เมื่อไรจะมีการบ้าน (พ่อแม่จะได้ทำให้ลูกใช่ไหมละ) เด๋วลูกไม่เก่ง

คุณครูคะ คุณครูครับ คุณครูขาขาขาขา ขายาวเหลือเกิน.....

เอ้า.ววววว เอาไปอ่านซะ คุณพ่อคุณแม่แก่แดดทั้งหลาย

รับเอกสารแทบไม่ทัน


ประโยชน์ของการเล่นของเด็ก

การเล่นส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็ก คือถ้าเด็กได้รับโอกาสให้เล่นแล้ว จะทำให้พัฒนาการทุกด้านดีขึ้น เช่น ส่งเสริมพัฒนาการทางกายในด้านการฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ให้เจริญเติบโต ส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ ในแง่ที่ทำให้เด็กรู้จักการเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ แบ่งป้นสิ่งของซึ่งกันและกัน รู้จักการให้และการรับ รู้จักร่วมมือกัน การสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนฝูง นอกจากนั้นการเล่นของเด็กย้งช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาคือการใช้ภาษาได้ดีขึ้น ฝึกการแก้ปัญหา และส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเป็นต้น
       การเล่นส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เพราะการเล่นของเด็กจัดเป็นการศึกษาอย่างหนึ่ง เช่น เด็กที่เล่นตุ๊กตาจะเรียนรู้รูปร่าง ลักษณะและส่วนประกอบของตุ๊กตา ตลอดจนสี และสิ่งที่ใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตาเมื่อเด็กเติบโตขึ้นก็จะสามารถเรียนรู้จากการเล่นมากขึ้น นั่นคือ การเล่นส่งเสริมให้เด็กมีความรู้กว้างขวาง
*****************************************************************

การเล่นจึงเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตปรจำวันของเด้ก ช่วยให้เด็กรู้จักวางแผนทำสิ่งต่าง ๆ และช่วยให้เด็กรู้จักแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองอีกด้วย
 

ประโยชน์ของการเล่น (ต่อ)


การเล่นช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาด้านต่างๆ:ด้านร่างกาย จะช่วยให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เพิ่มทักษะ การใช้กล้ามเนื้อต่างๆ

ด้านอารมณ์จะช่วยให้เด็กเป็นผู้มีอารมณ์แจ่มใส เบิกบาน สนุกสนาน

ด้านสังคมจะช่วยเสริมสร้างให้เด็กเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง

กล้าแสดงออก สามารถร่วมเล่นกับเพื่อนได้อย่างสร้างสรรค์ และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทำให้เป็นผู้ที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ง่าย มีทักษะในการสื่อสาร

ด้านสติปัญญาจะช่วยฝึกให้เด็กรู้จักคิดทั้งด้านการคิดอย่างมีเหตุผล

การคิดอย่างสร้างสรรค์และจินตนาการ สามารถรู้จักวางแผน รู้จักแก้ปัญหา

มีน้ำใจ มีความอดทน เป็นการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรมให้แก่เด็กด้วย
 
เมื่ออ่านแล้ว  หวังว่า 
พ่อแม่อย่างเร่งหนูเขียนอีกนะ 
อย่างน้อย...........
ขอหนูเล่นกับเพื่อนก่อน  หนูพร้อมเมื่อไร 
รับรองจะเขียนให้หมดเลย 

1 ความคิดเห็น:

  1. ตอนนี้กำลังมีลูกชาย 1 คนค่ะ อยู่ในวัยกำลังซน วันนี้ได้ลองเข้ามาหาข้อมูลวิธีการเลี้ยงเด็ก เจอข้อมูลในเว็บไซต์ของคุณนับว่าเป็นประโยชน์มากค่ะ

    ตอบลบ